Přihláška/nominace do soutěže

Zemědělec roku 2017

UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK/NOMINACÍ DO SOUTĚŽE JE:
30. září 2017


(kandidát v soutěži nebo jiná pověřená osoba)
(kandidát v soutěži nebo jiná pověřená osoba)


Společensky odpovědný Zemědělec roku

Pro tuto kategorii je nutné přiložit popis projektu a fotografie (není hodnocena výpočtem jako předchozí kategorie)
Pravidla soutěže

Nyní se můžete ještě přihlásit do zvláštní ceny ministra zemědělství v kategorii „Zemědělec roku v agroturistice“. Pokud tak učinit nechcete, pokračujte na konec stránky bez vyplňování následujících údajů a stiskněte ODESLAT


Zvláštní cena ministra zemědělství

Popis agroturistické farmy:


Místo podnikání - nevyplňuje se, je-li shodné s adresou žadatele


Popis agroturistické farmy:Vyplnění analytické tabulky

2013 2014 2015 2016
Lůžková kapacita
Počet přenocování
Počet hostů
Sezónnost provozu

Vysvětlivky:
Lůžková kapacita – počet samostatných lůžek (nikoli přistýlek)
Počet přenocování – celkový počet přenocování (strávených nocí) hostů ubytovaných v ubytovacích zařízeních ve sledovaném období.
Počet hostů – host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí na dobu min. 24 hodin.
Sezónnost provozu - termín zahájení a ukončení sezóny v daném roce.

Doplnění údajů za roky 2013 a 2014 se nevztahuje na zařízení, která zahájili provoz v roce 2015.

Pravidla soutěže

Děkujeme za vyplnění přihlášky do soutěže Zemědělec roku 2017